Chi tiết

Đà Nẵng, 2019

Captured by Huso

Content by Linh

Bình yên vừa đến khi họ gặp nhau.

Bình yên từ lúc tình yêu vừa chớm nở sau vài lần tìm hiểu và những câu chuyện xoay quanh cuộc sống cả hai.

Bình yên là cả khi nỗi nhớ cứ đến từng giây dù chỉ mới xa nhau chỉ cách vài phút.

Bình yên là cả khi họ cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của đối phương, chậm rãi và lâu dài.

Love,

Mr.Light Production.