Chi tiết

Ngày cưới đẹp năm 2020 phải là ngày hoàng đạo của tháng, năm hợp với mệnh là ngày tháng năm sinh của cô dâu và chú rể. Ngày đẹp, ngày lành sẽ là một ngày các hành tố đều hài hòa với nhau. Có thể nói, việc xem ngày tốt để tổ chức đám cưới là một cách để thể hiện thái độ nghiêm túc, thận trọng trước một sự kiện trọng đại của đời người. Điều này cũng mang lại giá trị ý nghĩa lớn cho các cặp vợ chồng: Hiểu được sự thiêng liêng của hôn nhân và biết trân quý để có ứng xử, ý thức trách nhiệm với vợ/chồng.

Ngày cưới đẹp tháng 2 năm 2020 dương lịch (Âm lịch tháng 1 năm 2020):

Thứ bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 8/1/2020).

Thứ hai, ngày 10 tháng 2 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 17/1/2020).

Thứ năm, ngày 13 tháng 2 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 20/1/2020).

Thứ bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 29/1/2020).

Ngày cưới tốt tháng 3 năm 2020 dương lịch (Âm lịch tháng 2 năm 2020):

Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 8/2/2020).

Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 19/2/2020).

Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 20/2/2020).

Ngày cưới tốt tháng 4 năm 2020 dương lịch (Âm lịch tháng 3 năm 2020):

Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 1/3/2020).

Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 8/3/2020).

Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 10/3/2020).

Chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 20/3/2020).

Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 25/3/2020).

Ngày cưới tốt tháng 5 năm 2020 dương lịch (Âm lịch tháng 4 năm 2020):

Thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 6/4/2020).

Chủ nhật, ngày 3 tháng 5 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 11/4/2020).

Ngày cưới tốt tháng 6 năm 2020 dương lịch (Âm lịch tháng 5 năm 2020):

Thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 12/5/2020).

Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 21/5/2020).

Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 24/5/2020).

Ngày cưới tốt tháng 7 năm 2020 dương lịch (Âm lịch tháng 6 năm 2020):

Thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 8/6/2020).

Thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 15/6/2020).

Thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 17/6/2020).

Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 20/6/2020).

Thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 29/6/2020)

Ngày cưới tốt tháng 8 năm 2020 dương lịch (Âm lịch tháng 7 năm 2020):

Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 12/7/2020)

Thứ sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 17/7/2020)

Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 20/7/2020)

Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 24/7/2020)

Ngày cưới đẹp tháng 9 năm 2020 dương lịch (Âm lịch tháng 8 năm 2020):

Thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 2/8/2020).

Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 26/8/2020).

Ngày cưới tốt tháng 10 năm 2020 dương lịch (Âm lịch tháng 9 năm 2020):

Thứ bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 1/9/2020).

Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 4/9/2020).

Chủ nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 16/9/2020).

Thứ hai, ngày 2 tháng 11 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 17/9/2020).

Thứ tư, ngày 4 tháng 11 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 19/9/2020).

Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 28/9/2020).

Thứ bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 29/9/2020).

Ngày cưới tốt tháng 11 năm 2020 dương lịch (Âm lịch tháng 10 năm 2020):

Thứ hai, ngày 16 tháng 11 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 2/10/2020).

Thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 9/10/2020).

Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 10/10/2020).

Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 19/10/2020).

Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 26/10/2020).

Những ngày cưới đẹp tháng 12 năm 2020 dương lịch (Âm lịch tháng 11 năm 2020):

Thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 4/11/2020).

Thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 10/11/2020).

Thứ ba, ngày 29 tháng 12 năm 2020 (Âm lịch: Ngày 16/11/2020).

Chủ nhật, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 28/11/2020).

Hôn nhân là chuyện đại sự nên việc xem ngày đẹp để tổ chức cũng như những yếu tố về địa điểm chụp hình, studio, váy cưới, make up, địa điểm tổ chức,… rất được coi trọng. Nói chung, việc chọn ngày cưới phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan nên các cặp đôi và gia đình cần phải chú trọng cân nhắc. Hy vọng rằng, với danh sách những ngày cưới đẹp 2020 trên đây, tụi mình đã gửi đến bạn thông tin thực sự hữu ích.

Chúc các bạn hạnh phúc dài lâu

Love,

Mr.Light Production.